กิจกรรมกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

ในห้วงเดือนที่ผ่านมา

 

11

22

33

44

55